close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • KONSULAT GENERALNY RP W AŁMATY

   

  ul. Dżarkiencka-Iskanderowa 9-11/13

   

  050059 Ałmaty

   

   

  Konsulat Generalny RP w Ałmaty dokłada wszelkich starań, aby wszystkie niezbędne informacje były dostępne na stronie internetowej placówki. Przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi informacjami. Dodatkowe pytania, wykraczające poza informacje podane na stronie można kierować telefonicznie lub mailowo:

   

  tel.: +7 727 263 35 87, +7 727 263 37 68 (poniedziałek – piątek 14:00 – 18:00)

  e-mail: almaty.kg.visa@msz.gov.pl

   

   

  Wnioski o wydanie wizy są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu poprzez system  e-konsulat

  Wnioski wizowe nie zarejestrowane w systemie e-konsulat lub zawierające błędnie wpisane dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia) nie będą przyjmowane. 

   

  Przyjmowanie wniosków o wydanie wizy:

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10:30 – 13:00.

  Osoba ubiegająca się o wydanie wizy składa wniosek osobiście. Wniosek o wydanie wizy dla małoletniego składa osobiście jeden z rodziców.

   

  Wydawanie dokumentów:

  Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 16:00 – 17:00

  W przypadku odbioru dokumentów przez osoby trzecie konieczne jest przedłożenie notarialnego pełnomocnictwa. Osoba upoważniona notarialnie przez wnioskodawcę do odebrania dokumentów powinna również okazać oryginał i kopię dokumentu tożsamości oraz paragon wydany wnioskodawcy w momencie przyjęcia wniosku, z wyznaczoną datą odbioru dokumentu.

   

   

  Konsulat Generalny RP w Ałmaty uprzejmie informuje, że ze względu na ograniczoną liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w poczekalni działu wizowego w celu usprawnienia obsługi osób składających wnioski wizowe interesanci przyjmowani są bez osób towarzyszących (nie dotyczy: osób niepełnoletnich, rodziców z małymi dziećmi, inwalidów i  osób wymagających asysty ze względu na stan zdrowia). Poza kolejnością przyjmowane są osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych i kobiety w widocznej ciąży.

   

   

  Konsulat Generalny RP w Ałmaty uprzejmie informuje, że przyjmuje wnioski o wydanie wizy wyłącznie od obywateli Kazachstanu, zamieszkałych na terytorium okręgu konsularnego KG RP w Ałmaty oraz od obywateli Kirgistanu.

  Konsulat Generalny RP w Ałmaty przyjmuje również wnioski o wydanie wizy od obywateli innych państw pod warunkiem, że mieszkają oni na stałe na terytorium okręgu konsularnego KG RP w Ałmaty na podstawie zezwoleń na pobyt.

   

   

  Okręg konsularny KG RP w Ałmaty obejmuje Republikę Kirgistanu oraz następujące obwody Republiki Kazachstanu: zachodniokazachstański, aktiubiński, atyrauski, mangistauski, kyzyłordyński, południowokazachstański, dżambulski, ałmatyński, wschodniokazachstański.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: